Webshop » Over elektrosmog

Elektrosmog


elektrosmog

Gezonde straling, ongezonde elektrosmog.  

Op deze website staat water inderdaad centraal. Vreemd dus om het onderwerp ‘straling en elektrosmog’ te zien passeren. Toch is het een vermelding waard, en speelt het Jungbrunnen water ook hier een heilzame rol. Een eerste keer heb ik dit verband ter sprake gebracht tijdens een voordracht in de Aeon Gezondheidswinkel in Sijsele (Brugge), november 2015.

Natuurlijke straling en natuurlijke stralingsbronnen.

De meest voor de hand liggende straling is natuurlijk de warmte die ons vanuit de zon bereikt. De mens heeft altijd bloot gestaan aan stralingen; naast de zonnenstralen de kosmische straling van bovenuit, en geopatische straling vanuit moeder aarde. Deze straling heeft de mens in meer of mindere mate nodig. Vanuit de kosmos is daar bijvoorbeeld de Schumann frequentie, en vanuit de aardkorst zelf zijn er de wateraders, aardstralen en leylijnen. Werken deze laatsten in hun interactie negatief, dan spreken we over geopathische belasting. Vele woningen zijn feitelijk op verkeerde plaatsen gebouwd en hierdoor worden processen in die woningen niet op een heilzame manier gevoed. Bewonders staan verzwakt of zelfs chronisch ziek in het leven, relaties hebben het moeilijk en de ontplooiing van kinderen heeft het moeilijk. Het domein van bouwbiologen om hier preventief of curatief oplossingen te bieden.

Nieuwe stralingsbronnen.

De laatste jaren voegen wij mensen hier op en rond de aarde allerlei nieuwe straling toe. Straling van elektromagnetische aard. Een proces dat met de toenemende informatievoorziening een duidelijke versnelling vertoond. Centraal in onze hoog technologische woon- en werkomgeving staan stralingsbronnen en stralingsontvangers die informatie uitwisselen door tussenkomst van diverse metalen en zware metalen. Zware metalen. Door de delfstofwinning zijn deze zware metalen via onze voedselketen, via ons drinkwater en via de lucht die wij inademen in verhoogde mate in ons lichaam terecht gekomen. Het zou zelfs zo sterk zijn dat een stoffelijk overschot feitelijk als chemisch afval zou moeten worden beschouwd. De concentratie van lood in een stoffelijk overschot is inmiddels ruim 600 (sic) keer zo hoog dan dat dit in de jaren ’30 van de vorige eeuw was. Ook het gebruik van aluminium in voedingsmiddelen heeft een zeer hoge vlucht genomen. Neurologische ziekten als Alzheimer, depressies, dementie of de ziekte van Parkinson worden door onderzoekers steeds vaker in verband gebracht met zware metalen die de bloed-hersenen barrière doorbreken en zich nestelen in en om de hersencellen. Terwijl de mens in vroegere tijden steeds vaker geaard was door zijn levenswijze, maken wij heden ten dage juist steeds minder vleselijk contact met moeder aarde. Ga maar na, we lopen steeds minder blootvoets en onder de schoenen die we wel dragen zit een dikke isolerende laag van kunststof van allerlei aard.

Drie ontwikkelingen komen samen, een dodelijke cocktail.

Wat ik nu zie is een dodelijke cocktail van drie negatieve factoren die de menselijke gezondheid zwaar ondermijnen. Eerst is daar de verhoogde elektromagnetische straling, die vooral inwerkt op metalen. Daarnaast beweegt de mens zich temidden van deze elektromagnetische straling. Met de vele (zware) metalen in zijn lichaam is deze mens als het ware een antenne, die deze straling aantrekt en moet verwerken. Tenslotte leeft diezelfde mens ook nog eens zeer slecht geaard, waardoor de straling niet kan worden afgevoerd naar moeder aarde. Voilà, de dodelijke cocktail: stralingsbronnen overal, hoge concentraties zware metalen in menselijk lichamen en ontbrekende aarding van diezelfde lichamen.

Jungbrunnen vormen de oplossing!

Het terugdringen van stralingsbronnen lijkt praktisc en economisch onmogelijk. En in onze klimaatszone ligt het lopen op blote voeten ook net voor de hand. Middels een focus op het terugdringen van de concentraties zware metalen kunnen we gelukkig de vicieuze cirkel doorbreken. Door de lage droogrest heeft het Jungbrunnen drinkwater een hoog reinigend vermogen. Door vervolgens in een van de extra modules hogwaardig zeoliet toe te voegen stimuleren de Jungbrunnen het lichaam om vetoplosbaar vuil juist wateroplosbaar te maken, zodat we deze vervuiling daadwerkelijk kunnen afvoeren via voornamelijk onze urine. Bovendien heeft de structuur van zeoliet de unieke kwaliteit om zware metalen aan zich te binden. In tijden met vervuilde lucht en voedselketen, in tijden waarin zware metalen hun weg naar ons lichaam vinden via het gebruik van landbouwchemicaliën en chemicaliën in de vleesproductie zou eigenlijk ieder huishouden enorm baat hebben bij het Jungbrunnen drinkwater. Alleen al door hiermee het niveau aan zware metalen ferm terug te dringen en het nestelen van nieuwe metalen geen kans te geven.

Andere oplossingen?
 • Oplossingen om zware metalen te binden:
  • Chelatie-therapie, uit de klassieke geneeskunde;
  • Gebruik van supplementen die zware metalen binden, zoals bijvoorbeeld chlorella of spirulina;
  • Inwendig gebruik van groene klei als bindmindel om zware metalen te binden en te verwijderen. 
 • Oplossingen om contact te maken met moeder aarde:
  • Vaker blootvoets lopen, vooral ook aan de waterlijn van de zee, op het vochtige en siliciumhoudende strandzand;
  • Gebruik van een aardingslaken in bed; zo bent u gedurende de uren dat u slaapt verbonden met moeder aarde. 
 • Oplossingen om stralingsbronnen te neutraliseren:
  • Inzetten van – bijvoorbeeld – Memon-technologie;
  • Vermijden van het gebruik van draadloze huistelefoons van het type DECT;
  • Vermijden van het gebruik van een GSM direct aan uw oor. 
   • Gebruik ‘oortjes’ als aanvulling op uw GSM;
  • Draag een GSM nooit op uw lichaam, nooit in uw borst- of broekzak. 


   Loading...