Gezondheidssystemen

De Jungbrunnen. Zoveel meer dan een waterzuiveringssysteem.

De Jungbrunnen kunnen worden aangesloten op stadswater, grondwater of regenwater. Zolang de druk 3 bar is én het toestromende water niet teveel ijzer bevat (hetgeen bij stadswater altijd in orde is) kan de Jungbrunnen dit water stoffelijke zuiveren. Dit geschiedt via de drie voorfilters en een hoogwaardige omgekeerde-osmose eenheid. 

Maar de Jungbrunnen is zoveel meer dan dit, door 1 of meerdere extra modules (afhankelijk van het type).

Het waterzuiveringssysteem wordt een waar gezondheidssysteem door de toevoeging van een complexe module welke onder andere Zeoliet bevat.

  • Zeoliet is een natuurlijk, vulkanisch gesteente dat een unieke, complexe kristalstructuur heeft en op klei lijkt. Het is een van de krachtigste negatief geladen mineralen in de natuur, dat als een magneet werkt en gifstoffen aantrekt, ze in de kooi-achtige moleculaire structuur ervan gevangen houdt en ze vervolgens voorgoed uit het lichaam verwijdert;
  • Zeoliet heeft een speciaal, krachtig chelerend effect op de verwijdering van zware metalen zoals kwik, cadmium, arseen, lood en aluminium. Deze zware metalen worden als zwaar giftig beschouwd en zijn vaak kankerverwekkend, neurotoxisch en mutageen, wat wil zeggen dat ze de celdeling verstoren;
  • Zeoliet lijkt de mate van de glucuronidering in de lever te verhogen. Dit is een proces waarbij gifstoffen wateroplosbaar worden gemaakt, zodat ze gemakkelijk uit het lichaam kunnen worden verwijderd. Wanneer we Jungbrunnen water innemen, neemt de hoeveelheid pesticiden, onkruidverdelgers en xeno-oestrogenen die door de urine worden geloosd aantoonbaar toe. Naarmate we zeoliet gedurende langere tijd innemen, zal de belasting van de organen aanzienlijk afnemen;
  • Zeoliet heeft een sterk antioxiderende component. Zeoliet is in feite de enige bij de wetenschap bekende stof, die schadelijke oxidanten als kwik, lood, arseen en vluchtige organische stoffen zoals formaldehyde, dichloorbenzeen, tolueen, methyleenchloride - dichloormethaan - enz. kan verwijderen. Deze vluchtige, organische stoffen (VOS of VOC van Volatile Organic Compounds) zijn koolwaterstoffen die bij kamertemperatuur verdampen, vooral wanneer ze met zonlicht in aanraking komen. Vluchtige organische stoffen kunnen huid- en oogirritaties, misselijkheid, problemen met de ademhaling, hoofdpijn en zwakte veroorzaken. Sommige VOC’s kunnen tot ernstige ziekten, inclusief celmutaties leiden. Vluchtige, organische stoffen worden in verf, matrassen, vloerbedekking en andere gewone dingen aangetroffen. Eén voorbeeld van een vluchtige, organische stof is formaldehyde waarvan is aangetoond dat het bij dieren kanker veroorzaakt. Omdat deze gifstoffen en vluchtige, organische stoffen tot een toenemende verzwakking van het immuunsysteem kunnen leiden, ondersteunt het Jungbrunnen water, door deze stoffen te verwijderen, een gezond immuunsysteem.